تربیت فرزند

تربیت فرزند

تربیت فرزند

تربیت فرزند
#تربیت فرزند

🔸یکی از نیازهای فرزندان نیاز به امنیت است، مهمترین امنیت آرامش کلامی و رفتاری والدین است.

🔸والدینی که در تربیت فرزند مدام دادو بیداد می کنند، بدانند که این کودک تاجایی مجبور به تحمل است و بعد از مدتی دیگر مجبور به تحمل نیست.

🔸مثلا بعداز سن ۱۲-۱۳ سالگی این اجباراز او گرفته می شود و فرزند به محیط بیرون کشیده می شود، حتی او حاضراست بیشتر وقتش را در مدرسه یا بیرون خانه بگذراند و به خانه نیاید چون در خانه آرامش ندارد.

#تربیت_فرزند

👫 #آموزش همسرداری #زناشویی #تربیت فرزند #ورزش

پیگیری سفارش
لیست مقایسه